“The Master of Stone Art”

หินตกแต่งกำแพง-รั้วโครงการ

การตกแต่งผนังด้วยหินธรรมชาตินอกจากความสวยงามที่มาพร้อมกับความทันสมัยแล้ว ยังเพิ่มความหรูหราให้กับพื้นที่ที่เลือกตกแต่ง เมื่อนำมาตกแต่งภายนอกหรือภายใน หรือแค่บางส่วน ผนังบ้าน เสา หรือ มุมใดมุมหนึ่งของบ้าน ความที่เป็นธรรมชาติของหินจะช่วยให้รู้สึกอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ในการออกแบบ และสีของหินที่เลือกใช้

ESP-001 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.

ESP-002 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.

ESP-003 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.

ESP-004 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.

ESP-005 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.

ESP-006 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.

ESP-007 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.

ESP-008 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.

ESP-009 เส้นผ่าศูนย์กลาง =<60 ซม. ความหนา 2-3.5 ซม.