“The Master of Stone Art”

หินธรรมชาติตกแต่งผนัง

การตกแต่งผนังและพื้นด้วยวัสดุธรรมชาตินอกจากความสวยงามที่มาพร้อมกับความทันสมัยแล้วนั้นยังเพิ่มความหรูหราให้กับมุมบ้านได้อย่างโดดเด่น โดยผนังวัสดุธรรมชาติที่นำมาปรับใช้ในปัจจุบัน ได้รับการยอมรับและแพร่หลายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งความเด่นชัดของผนังดังกล่าวนั้นมีความสวยงาม ให้บรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีให้เลือกหลากหลายชนิด อาทิ หินกาบ หินอ่อน หินทราย แม้มีหินบางชนิดจะถูกนำมาผันเปลี่ยนในแง่ของการผลิต แต่ผนังหินยังคงให้ความรู้สึกที่ดีทั้งความเย็นสบาย สามารถลดอุณหภูมิภายในบ้าน สามารถตกแต่งได้ในทุกจุดของบ้านอย่างเช่น ห้องน้ำห้องรับแขก ห้องโถงและอื่นๆอย่างกลมกลืน ตลอดจนความงดงามในลวดลายต่างๆ เป็นดั่งศิลปะสำหรับการอยู่อาศัยได้อย่างมีสไตล์

EVS-001 Ivory Green ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-002 Montagna Black ขนาด 15 x60 ซม. หินธรรมชาติ หินอ่อน

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-004 Canyon Black Slim ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-005 Golden Honey Slim ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินกาบ

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-006 Iceberg White Slim ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-007 Volcano Black ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-008 Nevada Silver ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 6 แผ่น/กล่อง 0.54 ตรม./กล่อง)

EVS-009 Maya Grey ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-012 Sahara Gold ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 5 แผ่น/กล่อง 0.45 ตรม./กล่อง)

EVS-013 Charcoal Rustic ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินกาบ

(จำนวน 5 แผ่น/กล่อง 0.45 ตรม./กล่อง)

EVS-014 Grand Roman ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินกาบ

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-015 Silver Shine ขนาด 16 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)

EVS-016 Copper Shine ขนาด 17 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์
(จำนวน 8 แผ่น/กล่อง 0.72 ตรม./กล่อง)

EVS-017 Black Grey X ขนาด 5 x 20 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์เม็ดคริสตัล

(จำนวน 90 แผ่น/กล่อง  0.9 ตรม./กล่อง)

EVS-018 Black Grey XL ขนาด 5 x 30 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์เม็ดคริสตัล

(จำนวน 60 แผ่น/กล่อง  0.9 ตรม./กล่อง)

EVS-019 Black Slate ขนาด 15 x 60 ซม. หินธรรมชาติ หินกาบ

(จำนวน 6 แผ่น/กล่อง 0.54 ตรม./กล่อง)

EVS-020 Grey Skyline ขนาด 15 × 60 ซม. หินธรรมชาติ หินควอทซ์

(จำนวน 7 แผ่น/กล่อง 0.63 ตรม./กล่อง)