“The Master of Stone Art”

หินลูกเต๋าปูถนน

เป็นหินธรรมชาติจากแกรนิตหรือหินอื่นๆที่มีความแข็งแกร่งและสวยงาม มีคุณสมบัติเหมาะกับการนำมาปูพื้นภายนอก เช่น ถนนทางเดิน แต่งสวน หรือลานกว้างเพื่อทำกิจกรรม มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าวัสดุปูพื้นอื่นๆ ทั้งด้านความสวยงามเหนือกาลเวลาที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไป ความแข็งแกร่งของผิวสัมผัสที่ไม่เสียหายไปตามกาลเวลา

EVD-006 หินแกรนิตสีขาว

EVD-007 หินแกรนิตสีดำ