“The Master of Stone Art”

หินอ่อนจิ๊กซอว์

หินอ่อนจิ๊กซอว์ทำมาจากหินอ่อนธรรมชาติที่มีความแข็งแรงทนทาน สีสันสวยงาม และดูมีความหรูหรา

สัมผัสที่หยาบและแสงเงาจากพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอกันของหินเมื่อนำมาใช้ตกแต่งมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่มี

แต่ผนังเรียบๆ จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับห้องทั้งห้องหรือภายนอกบ้านได้อย่างน่าทึ่ง