“The Master of Stone Art”

หินอ่อน (Marble)

หินอ่อนก็คือหินปูนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้เกิดผลึกขึ้นมาและมีลวยลายสีสันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาแหล่งกำเนิด ซึ่งมีมากมายหลายชนิดทำให้หินอ่อนแต่ละชนิดมีสเน่ห์และความสวยงงามที่แตกต่างกันลักษณะของเนื้อหินไม่ดูดซับน้ำและไม่เก็บความร้อนเป็นหินที่ดูดซับความเย็น สามารถทำความสะอาดได้ง่ายแต่แข็งแรงน้อยกว่าหินแกรนิต หินอ่อนที่นิยมนำเข้าจากต่างประเทศ กรีนอิตาลี เอ็มเพอราโด้ ไวท์คาร์รารา ยิ่งหินที่ได้ความนิยมมาก ราคาก็ยิ่งสุงความความต้องการของท้องตลาด

– หินอ่อน หินแกรนิตเกิดจากธรรมชาติ สีสันอาจไม่เหมือนตัวอย่าง

– สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ