“The Master of Stone Art”

หินเทียมตกแต่งผนัง

หินสังเคราะห์หรือเรียกว่า หินเทียม จะแข็งแรง สีสันสวยงาม ป้องกันการดูดซึมน้ำได้อย่างสมบรูณ์ และตอบโจทย์ในเรื่องของสุขอนามัย เนื่องจากไม่มีรูพรุนจึงไม่ก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคทำความสะอาดง่าย ไม่ติดไฟ หินเทียมสามารถติดตั้งได้ง่ายไม่ยาก จึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยลง มีน้ำหนักเบา ถูกออกแบบให้สามารถยึดติดเกาะได้กับผนังทุกประเภท หากมองตัวเลือกที่จะนำมาแทนหินธรรมชาติเป็นอันดับแรก นักตกแต่งออกแบบบ้านส่วนใหญ่จึงเลือกหินเทียม

DS-0011

DS-0012

DS-0013

DS-0014

DS-0015

DS-0016