“The Master of Stone Art”

หินแกรนิต (Granite)

หินแกรนิตเป็นที่มีการจับตัวของแร่ แร่ในเนื้อหินอาจมีขนาดใกล้เคียงกันหรือแบ่งออกเป็น 2 ขนาดอย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม สีของหินและลวดลายบนเนื้อหิน จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและแร่ธาตุต้นกำเนิดในบริเวณนั้นๆ เนื้อหินโดยทั่วไปจะแน่น แข็งและทนทานต่อแรงกระแทกภายนอกและการกัดกร่อนได้สูง โครงสร้างเนื้อหินไม่มีการแตกหัก ไม่มีการผุพัง หินแกรนิตที่ได้รับความนิยมส่วนมากจะเป็นหินสีดำ เพราะเนื้อหินจะมีเนื้อแน่นและแข็งแรงมาก กฎกระทรวงจึงกำหนดให้หินแกรนิตเป็นหินตกประดับ ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาทำให้หินแกรนิตเป็นที่ต้องการของตลาดในการก่อสร้าง

– หินอ่อน หินแกรนิตเกิดจากธรรมชาติ สีสันอาจไม่เหมือนตัวอย่าง

– สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ