“The Master of Stone Art”

หินTravertine

“หินทราเวอร์ทีน” หนึ่งในวัสดุธรรมชาติของโลกที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสง่างามอันเป็นอมตะ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานสถาปัตยกรรม เช่น ภายนอกของโคลอสเซียมแห่งกรุงโรม และแนวเสามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ของ Bernini  ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่มีรสนิยมของหินทราเวอร์ทีน นำมาสู่แรงบันดาลใจของซีรีส์ Travertine กระเบื้องลายหินที่มีลวดลายเป็นธรรมชาติ ในขณะเดียวกันลายเส้นของหินก็ช่วยขับความหรูหราและทำให้กระเบื้องแต่ละแผ่นมีเอกลักษณ์

EVT-001/002 Creama Antique    ขนาด 80×40 และ 60×40 ซม.

EVT-003/004 Alaskan Silver    ขนาด 80×40 และ 60×40 ซม.

EVT-005/006 Autumn Red    ขนาด 80×40 และ 60×40 ซม.

EVT-007 Savannah    ขนาด 60×60 ซม.