“The Master of Stone Art”

Brick อิฐเทียม

เป็นที่น่าสนใจนำมาใช้ มีความสะดวกสบายและยังง่ายในการออกแบบรวมถึงการสร้างเตาผิงไฟที่ให้ดูเหมือนความเก่าแก่  โดยลักษณะโครงสร้างที่เหมือนจริงได้ อิฐเทียมใช้สำหรับตกแต่งผนังให้ความสวยงามแบบ 3 มิติ ใช้ได้ทั้งตกแต่งภายนอกและภายใน เปลี่ยนผนังบ้านที่จำเจ

EBR-001

EBR-002

EBR-003

EBR-004

EBR-006

EBR-110

EBR-116