“The Master of Stone Art”

หินฉาบสำเร็จรูป

เป็นการตกแต่งพื้นผิวสัมผัสดูเป็นธรรมชาติโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสม ใช้รวมกับส่วนผสมหลักใช้กาวPU.A, B สูตรเฉพาะ เพื่อให้ผิวสัมผัสออกมาเป็นธรรมชาติสามารถใช้ได้ในงานตกแต่งพื้น ผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาอาคาร โดยที่ข้อดีของหินล้าง กรวดล้าง ทรายล้าง มีผิวสัมผัสดูเป็นธรรมชาติ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการเพราะสามารถใช้ส่วนผสมได้อย่างอิสระไม่จำกัดรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบ และด้วยความที่มีผิวสัมผัสหยาบมีแรงเสียดทานสูง ทำให้ไม่ลื่น และทนแดดฝน จึงเหมาะสำหรับใช้งานในภายนอก

TF/TW C-801

TF/TW C-802

TF/TW C-803

TF/TW C-804

TF/TW C-805

TF/TW C-806

TF/TW C-807

TF/TW C-808

TF/TW C-809

TF/TW C-810

TF/TW C-811

TF/TW C-812