“The Master of Stone Art”

หินฉาบสำเร็จรูป

เป็นการตกแต่งพื้นผิวให้มีผิวสัมผัสดูเป็นธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสม ใช้ร่วมกับส่วนผสมหลักปูนซีเมนต์ขาว เพื่อให้ผิวสัมผัสออกมาเป็นธรรมชาติสามารถใช้ได้ในงานตกแต่งพื้น ผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยที่ข้อดีของหินล้าง กรวดล้าง ทรายล้าง มีผิวสัมผัสดูเป็นธรรมชาติ  สามารถออกแบบได้ตามความต้องการเพราะสามารถใช้ส่วนผมสได้อย่างอิสระไม่จำกัดรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบ และ ด้วยความที่มีผิวสัมผัสหยาบมีแรงเสียดทานสูงทำให้ไม่ลื่น  และทนแดดทนฝน จึงเหมาะสำหรับใช้งานในภายนอก

TF/TW C-801

TF/TW C-802

TF/TW C-803

TF/TW C-804

TF/TW C-805

TF/TW C-806

TF/TW C-807

TF/TW C-808

TF/TW C-809

TF/TW C-810

TF/TW C-811

TF/TW C-812